Điều chỉnh quy hoạch: Nam Phú Quốc được chắp cánh

Điều chỉnh quy hoạch: Nam Phú Quốc được chắp cánh Ngay sau khi trở thành thành phố biển đảo, Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tổng diện tích điều chỉnh khoảng 700ha. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó …