Chi tiết

Đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang

Thực hiện chương trình liên kết giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Long An, Tiền GiangTP.HCM thống nhất đề xuất bổ sung quy hoạch đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang, có điểm đầu từ đường Phạm Hùng (TP.HCM) đi qua địa phận tỉnh Long An, điểm cuối tại Ngã ba Trung Lương (Tiền Giang). Tuyến đường xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị, kết nối giao thông, phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, Tiền Giang. Đồng thời, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, giảm thiểu tai nạn giao thông, tránh ùn tắc giao thông vào dịp lễ, Tết.

Hướng tuyến (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)

Tuyến mới đầu tư sẽ tạo ra quỹ đất trống để chỉnh trang và mở rộng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với hệ thống đường đã và sẽ có trong khu vực, tuyến đường góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông thuận tiện và đồng bộ của tỉnh Long An.

Tuyến đường này sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển hai bên đường và là cơ hội khuyến khích phát triển cơ cấu đô thị đa cực.[1]

Tuyến đường dự kiến sẽ được khởi công từ năm 2021, hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 vào năm 2025. Nguồn vốn đề xuất ngân sách Trung ương giai đoạn 20212025 hỗ trợ thực hiện đầu tư các cầu lớn trên tuyến (cầu Cần Giuộc, cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây); phần đường và giải phóng mặt bằng đầu tư theo phương thức PPP và ngân sách địa phương.

Quy mô tuyến đường

Vốn đầu tư

 • Phần đường: 16.197 tỉ đồng
 • Phần cầu: 3.604 tỉ đồng

Chiều dài

Toàn tuyến dài khoảng 54,5 km (đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh là 5,8 km, qua tỉnh Long An dài khoảng 34,5 km, qua Tiền Giang là 14,2 km)

Mặt cắt ngang

 • Đoạn qua TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang (Đường song hành Quốc lộ 50 ): mặt cắt ngang rộng 40m (6 làn xe), vận tốc thiết kế 60km/h.
 • Đoạn qua tỉnh Long An (Đường tỉnh 827E)
  • Đoạn từ ranh TPHCM đến QL50: lộ giới 40m, mặt đường thảm BTN rộng 22,5m, vận tốc thiết kế 60km/h.
  • Đoạn từ QL50 đến cầu Vàm Cỏ Đông: lộ giới 100m, mặt đường thảm BTN rộng 49m (gồm trục chính rộng 30m và đường song hành hai bên rộng 19m), vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn 1 xây dựng 2 nhánh song hành mỗi bên rộng 9,5m (cho 2 làn ôtô rộng 3,5m và làn thô sơ rộng 2,5m)
  • Đoạn kết nối cầu Vàm Cỏ Đông, cầu Vàm Cỏ Tây và cầu Bình Cách: lộ giới 100m, mặt đường thảm BTN rộng 49m (gồm trục chính rộng 30m và đường song hành hai bên rộng 19m), vận tốc thiết kế 80km/h (trục chính) và 60km/h (đường song hành). Giai đoạn 1 xây dựng trục chính rộng 15m, nằm lệch về bên trái tim đường (hướng từ TPHCM về Tiền Giang).

Cầu trên tuyến

Cầu nhỏ

Cầu Bảo Định, cầu Bình Cách, cầu Tre, cầu Tân Trụ, cầu Đôi Ma, cầu Trị Yên,…

Cầu lớn

Theo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự án 03 cầu lớn trên tuyến ĐT827E dự kiến sử dụng vốn ngân sách trung ương (ODA). UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn cho tỉnh Long An đầu tư 03 cầu từ nguồn vốn ODA (trong tổng vốn 1,05 tỉ USD đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long của Ngân hàng thế giới)

 1. Cầu Cần Giuộc: thiết kế dạng cầu vòm thép; Tải trọng HL93; Xây dựng 2 đơn nguyên cầu, mỗi đơn nguyên rộng 14m, chiều dài khoảng 424m. Đường dẫn dài khoảng 2,266Km, mặt đường bê tông nhựa rộng 22,5m (6 làn xe), nền đường rộng 40m, vận tốc thiết kế 80Km/h.
 2. Cầu Vàm Cỏ Đông và cầu Vàm Cỏ Tây: thiết kế dạng cầu dây văng và cầu BTCT DƯL nhịp chính dạng Extradosed; Tải trọng thiết kế HL93; Xây dựng 2 đơn nguyên cầu, mỗi đơn nguyên rộng 15m; chiều dài khoảng 1.560m mỗi cầu; Đường dẫn của 2 cầu dài khoảng 10Km (cầu Vàm Cỏ Đông 5,54Km, cầu Vàm Cỏ Tây 4,54Km), mặt đường bê tông nhựa rộng 43,5m (12 làn xe), nền đường rộng 100m, vận tốc thiết kế 80Km/h. Giai đoạn 1 chỉ đầu tư xây dựng 1 đơn nguyên cầu rộng 16,5m; mặt đường bê tông nhựa rộng 15m, nền đường rộng 16m, vận tốc thiết kế 80km/h.
 • Tổng mức đầu tư: 3.604 tỷ đồng
 • Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
 • Thời gian thực hiện dự án: 2021-2025.

Đề xuất nâng cấp thành Quốc lộ

TP.HCM, Long An và Tiền Giang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung dự án đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 356 ngày 25/02/2013, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2055 ngày 23/11/2015 và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 11/2012 ngày 10/02/2012. Đồng thời, đề xuất tên tuyến đường này là Quốc lộ 50B.

Tham khảo

Đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang
Đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang
Đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang
Đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang
Đường động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang